ICML 9

9º World Congress on Health Information and Libraries

Salvador, Bahia - Brazil, September, 20 to 23 - 2005

BVS4

4th Regional Coordination Meeting of the VHL

September, 19 to 20 - 2005

Guzmán, MV.

Dpto. de Gestión de Información, Instituto Finlay, Centro de Investigación Producción de Vacunas y Sueros  - Cuba